Parafia Św. Krzyża w Rzeczycy Księżej

xp-585x585 kolbe wwwHistoria Parafii

W Rzeczycy Księżej kanonicy regularni z Kraśnika posiadali swój folwark, więc postarali się też o wybudowanie tu kościoła. Stale rezydował przy nim prokurator troszczący się m. in. o duszpasterstwo. Po kasacie klasztoru kraśnickiego w 1864 r. opiekę nad świątynią przejęli księża diecezjalni. Na mocy decyzji bpa B. Pylaka powstał tu w 1971 r. samodzielny ośrodek duszpasterski, w skład którego weszły niektóre miejscowości poprzednio należące do par. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku. 19.02.1985 r. bp B. Pylak erygował samodzielną parafię.

Pierwsza świątynia drewniana została wybudowana na początku XVII w. Prawdopodobnie była konsekrowana w 1611 r. Obecny drewniany kościół z 1742 r., pw. Świętego Krzyża wybudowali również kanonicy regularni. Wielokrotnie remontowany, m. in. w 1872 r., 1931 r. oraz kilkakrotnie w II poł. XX w. Gruntowne prace remontowe przeprowadzono w latach 1993-98. W 2009 roku pomalowano świątynię i parkan oraz ułożono chodnik z kostki brukowej wokół kościoła. W 2010 roku wymieniono dach na kościele i dzwonnicy. Poprzedni dach był pokryty blachą ocynkowaną w 1931 roku. Obecny dach jest pokryty blachą tytan-cynk.

Sam budynek kościoła jest drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, na ceglanym podmurowaniu, 1-nawowy. Z lewej strony prezbiterium – zakrystia, przy nawie kruchta, nad nawą wieżyczka z sygnaturką. Wewnątrz mieszczą się 3 ołtarze drewniane: główny późnorenesansowy z XVII w., z obrazami: Chrystusa Ukrzyżowanego, XVIII w., na zasuwie Chrystusa w Ogrójcu, XVIII w. i MB Częstochowskiej; w bocznych, barokowych – obrazy: po lewej – św. Józefa z Dzieciątkiem, w ołtarzu prawym – św. Antoniego. W 1998 r. przeprowadzono renowację bocznych, ok. 300-letnich ołtarzy. Kościół pokryto polichromią w poł. XIX w. Na chórze muzycznym organy 6-głosowe, firmy Biernackiego z 1972 r. (dar ks. kan. Dominika Maja pochodzącego z Rzeczycy Księżej), poświęcone przez bpa B. Pylaka.
Przy kościele stoi drewniana dzwonnica, gruntownie odrestaurowana w 1997 r. z dzwonem „Euzebiusz” z 1776 r. Niedaleko kościoła znajdują się 2 cmentarze: stary z 1849 r. ( z grobem 18 powstańców z 1863 r.) i nowy.

Informacje i kontakt

Msze święte:
Niedziele: 9, 11:15
Święta: 10, 18
Dni powszednie: 18 (od kwietnia do września); 16 (od października do marca)
Odpusty: MB Królowej Polski i Znalezienia Krzyża św. – 3.05
Podwyższenia Krzyża św. – 14.09


Kancelaria: 18.30-19 (niedziela: 10-11; 12.15-13)
Do parafii należą: Owczarnia, Rzeczyca Kol., Rzeczyca Księża Kol., Rzeczyca Księża W.
Liczba wiernych: 980


Parafia Rzymskokatolicka
pw. Krzyża Świętego
w Rzeczycy Księżej
23-230 Trzydnik Duży


ks. Proboszcz
Henryk Jargiło
tel.: 15 8732284
e-mail: rzeczyca.ksieza@gmail.com


Numer konta:

Parafia Rzeczyca Księża

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej

Oddział w Trzydniku

93 8717 1080 2006 6000 0912 0001